• Happy New Year 2023
  • ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดโลกธุรกิจกับผู้ประกอบการครั้งที่ 6 ???? วันที่ 19 ตุลาคม 2565
  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.....เปิดรับสมัคร ‼️

2022-10-19 | ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดโลกธุรกิจกับผู้ประกอบการครั้งที่ 6
2022-07-18 | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.....เปิดรับสมัคร ‼️ " นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และผู้ประกอบการทั่วไป ที่กำลังประกอบธุรกิจหรือมีไอเดียธุรกิจ เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2021-09-01 | ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือผู้จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ที่กำลังประกอบธุรกิจหรือมีไอเดียธุรกิจ เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2021-07-15 | รับสมัครผู้ประกอบการด้านอาหาร ร้านอาหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทางรอดและโอกาสธุรกิจในภาวะ COVID 19 (Mini NEC 2021)
2020-08-11 | SMEs Clinic: Covid-19 กับการเรียนรู้เรื่องความเสี่ยง โดย อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2020-04-20 | SMEs Clinic: นวัตกรรมกับการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ โดย อ.ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2020-01-10 | โครงการ NEC 2020
2019-07-20 | หลักสูตรเทคนิคการสร้างสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ
2019-06-15 | โครงการ " มัดย้อมสร้างอาชีพ "
2019-06-01 | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครู 14 หลักสูตรคุณภาพ
2019-07-01 | โครงการอบรม หลักสูตร "การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro" รุ่นที่ 5
2018-03-01 | THAI-BISPA Day 2018
2017-12-25 | โครงการการพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมDigital รับจำนวนจำกัด!!!!
2017-09-01 | รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร "การทำธุรกิจอาหารเมนูนานาชาติ" รุ่นที่ 1 และ 2 อบรมวันที่ 8-10 และ 15-17 กันยายน 2560
2017-07-13 | กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล (ฟรี!!!!!) หมดเขตรับสมัคร 30 ก.ย. 60
2017-06-27 | ขอเชิญร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี ในงาน Thailand Industry Expo 2017 หมดเขตลงทะเบียน 7 ก.ค. 2560
2017-06-06 | ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดภาพยนต์โฆษณาให้บริษัทมาโย่ ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท หมดเขต 29 มิ.ย. 2560
2017-04-24 | การอบรมหลักสูตร"4ธาตุในการสร้างแบรนด์" โดย ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ วันที่ 20พ.ค.60 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล
2017-02-25 | โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา Cultural and Wisdom Talent 2017 หมดเขต 30 เม.ย. 60
2017-01-26 | โครงการ วัยรุ่น 1000 ร้าน ครั้งที่ 3
2016-08-25 | การอบรมทักษะการประกอบอาชีพการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ (ไอศครีม, เบเกอร์รี่) ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
2014-09-08 | ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ Taiwan-Thailand Incubator Training รุ่นที่ 3 ณ ประเทศไต้หวัน
2022-10-19 | ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดโลกธุรกิจกับผู้ประกอบการครั้งที่ 6
2021-09-01 | ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือผู้จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ที่กำลังประกอบธุรกิจหรือมีไอเดียธุรกิจ เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2021-07-15 | รับสมัครผู้ประกอบการด้านอาหาร ร้านอาหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทางรอดและโอกาสธุรกิจในภาวะ COVID 19 (Mini NEC 2021)
2020-01-10 | โครงการ NEC 2020
2019-07-20 | หลักสูตรเทคนิคการสร้างสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ
2019-06-15 | โครงการ " มัดย้อมสร้างอาชีพ "
2019-06-01 | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครู 14 หลักสูตรคุณภาพ
2019-07-01 | โครงการอบรม หลักสูตร "การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro" รุ่นที่ 5
2018-03-01 | THAI-BISPA Day 2018
2017-12-25 | โครงการการพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมDigital รับจำนวนจำกัด!!!!
2017-09-01 | รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร "การทำธุรกิจอาหารเมนูนานาชาติ" รุ่นที่ 1 และ 2 อบรมวันที่ 8-10 และ 15-17 กันยายน 2560
2017-07-13 | กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล (ฟรี!!!!!) หมดเขตรับสมัคร 30 ก.ย. 60
2017-06-27 | ขอเชิญร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี ในงาน Thailand Industry Expo 2017 หมดเขตลงทะเบียน 7 ก.ค. 2560
2017-06-06 | ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดภาพยนต์โฆษณาให้บริษัทมาโย่ ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท หมดเขต 29 มิ.ย. 2560
2017-04-24 | การอบรมหลักสูตร"4ธาตุในการสร้างแบรนด์" โดย ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ วันที่ 20พ.ค.60 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล
2017-02-25 | โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา Cultural and Wisdom Talent 2017 หมดเขต 30 เม.ย. 60
2014-09-08 | ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ Taiwan-Thailand Incubator Training รุ่นที่ 3 ณ ประเทศไต้หวัน

Gamat by sofia (น้ำมันปลิงทะเล )

ลังสุกะ โปรดักส์ (ซุปปลาผงจากปลาทะเล)

Kalabara ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

เครื่องดื่มกระชายผงอัลบารอกัต

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือใยสับปะรดANANAS

ขนมจากธัญพืช by เอส.พี.ซี.สแน็คฟู้ดส์

Butter House

ขนมกล้วยอบกรอบ

หจก. I-Web Hatyai

ไอศกรีมนมแพะ บายใจ

ผลิตภัณฑ์ เซรามิก สไตล์ อิสลามิก

โปรแกรมสร้างเวบไซต์สำเร็จรูป iSwallows

น้ำมันหล่อลื่นใบเลื่อย CUTSAWS LUB

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ขนมพื้นถิ่นดินแดนใต้

 
กิจกรรม Pitching โครงการ NEC 2020

กิจกรรม การนำเสนอแผนธุรกิจ Pitching Challenge วันที่ 29 ก.พ. 2563 และ 1 มี.ค 2563 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
 
การอบรม โครงการ NEC 2020

โครงการ NEC 2020 (NEC Challenge) ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว หลังจากอบรมและรับความรู้กันไปเต็มๆ โดยจัดอบรมตั้
 
วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 15

โครงการวันนักการตลาด วันศุกร์ที่ 7/2/2563 IIPOD เปิดบูธประชาสัมพันธ์สถาบันและหลักสูตรฝึกอบรมพร้อมทั้
 
กิจกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)

หลักสูตร "การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้งสรรค์และนวัตกรรม" (NEC Challenge) ณ ห้องกระจูด ชั้
 
ประชุมประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน โครงการ UBI 2562-2564

14 มกราคม 2563 ผู้ประกอบการ - โครงการจัดตั้ง บจก.ลังสุกะ - โครงการจัดตั้ง หจก.AMA - บจก.อัลบารอกัตไท
 
GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand

อาจารย์ธนากร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.หาดใหญ่ เข้าร่วมอบรบโครงการ GCIP-Thailand Mentor Traini
 
กิจกรรม SMEs & Idea ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม SMEs & Idea ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใ
 
Train The Trainer for Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE

น.ส.กัญญาภัทร เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายอบรมสำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าท
 
วิดีโอแนะนำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.หาดใหญ่