กิจกรรม : กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่องเถ้าแก่น้อย จุดประกายการเป็นเจ้าของธุรกิจ
วันที่ 1 เม.ย.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ นักศึกษา คณะกรรมการ ชมรม SMEs Junior เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “เถ้าแก่น้อย จุดประกายการเป็นเจ้าของธุรกิจ” เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา โดยมีวิทยากรคุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือ "ต๊อบ เถ้าแก่น้อย" เจ้าของธุรกิจสาหร่ายทะเลทอดกรอบ เป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ จัดโดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ื่และสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายการเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้แก่นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมCopyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383