กิจกรรม : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกระชายสำเร็จรูปตรา Albarakat ออกบูธงานแสดงสินค้า CARE EXPO THAILAND 2019
วันที่ 29 ส.ค.-1 ก ย. 62

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.-1 ก ย. 62 ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ได้เยี่ยมชมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกระชายสำเร็จรูปตรา Albarakat ในการออกบูธงานแสดงสินค้า CARE EXPO THAILAND 2019 ณ ไปเทค ฮอลล์ กทม.

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383