2014-07-11

ขอเชิญติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ และเส้นทางกว่าจะมาเป็น "ไอศกรีมนมแพะบายใจ" ได้ทาง Link 

http://www.matithainews.com/?p=16920


ผู้สนใจที่อยากลองลิ้มรสไอศกรีมนมแพะหรือสนใจทำธุรกิจ สามารถติดต่อคุณเฉลิมพงษ์ได้โดยตรงที่

หจก.ฟาร์มไอศกรีมนมแพะ  44/12  หมู่ที่  3  ถนนท่าแซ – บ้านหาร  ตำบลคลองอู่ตะเภา  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 

โทรศัพท์ 083-1374556


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383