ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่                
ชั้น G อาคาร U-Plaza
ที่อยู่ 222 ถ.พลพิชัย-บ้านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 โทรศัพท์ 074 -200300 ต่อ 200  มือถือ 091-0471909

Website : www.hu-ubi.com

Location 

ดู HUBIC ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าCopyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383