กิจกรรม Pitching โครงการ NEC 2020

กิจกรรม การนำเสนอแผนธุรกิจ Pitching Challenge วันที่ 29 ก.พ. 2563 และ 1 มี.ค 2563 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
 
การอบรม โครงการ NEC 2020

โครงการ NEC 2020 (NEC Challenge) ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว หลังจากอบรมและรับความรู้กันไปเต็มๆ โดยจัดอบรมตั้
 
วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 15

โครงการวันนักการตลาด วันศุกร์ที่ 7/2/2563 IIPOD เปิดบูธประชาสัมพันธ์สถาบันและหลักสูตรฝึกอบรมพร้อมทั้
 
กิจกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)

หลักสูตร "การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้งสรรค์และนวัตกรรม" (NEC Challenge) ณ ห้องกระจูด ชั้
 
ประชุมประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน โครงการ UBI 2562-2564

14 มกราคม 2563 ผู้ประกอบการ - โครงการจัดตั้ง บจก.ลังสุกะ - โครงการจัดตั้ง หจก.AMA - บจก.อัลบารอกัตไท
 
GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand

อาจารย์ธนากร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.หาดใหญ่ เข้าร่วมอบรบโครงการ GCIP-Thailand Mentor Traini
 
กิจกรรม SMEs & Idea ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม SMEs & Idea ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใ
 
Train The Trainer for Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE

น.ส.กัญญาภัทร เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายอบรมสำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าท
 
วิดีโอแนะนำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.หาดใหญ่