กิจกรรม : ประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจอาหารเมนูนานาชาติ รุ่นที่ 1 และ 2
วันที่ 8-10 และ 15-17 กันยายน 2560 ณ ห้อง G-106 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การอบรมหลักสูตรการทำธุรกิจอาหารเมนูนานาชาติ รุ่นที่ 1 และ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 และ 15-17 กันยายน 2560 ณ ห้อง G-106 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
ทั้งนี้ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้รับเกียรติจากเชฟปั้นและเชฟเดียร์ (ร้าน PUN Eatery and Pottery) เชฟแม็ค (ร้านรักกันชอบกันและร้านHello HUB) เชฟไก่ (ร้านคาเฟ่ เดอ ไอยรา) และ อาจารย์ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา (ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ทั้งในด้านการประกอบอาหารและเทคนิคการทำธุรกิจด้านอาหาร Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383