2017-12-25 | โครงการการพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมDigital รับจำนวนจำกัด!!!!
2017-09-01 | รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร "การทำธุรกิจอาหารเมนูนานาชาติ" รุ่นที่ 1 และ 2 อบรมวันที่ 8-10 และ 15-17 กันยายน 2560
2017-07-13 | กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล (ฟรี!!!!!) หมดเขตรับสมัคร 30 ก.ย. 60
2017-06-27 | ขอเชิญร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี ในงาน Thailand Industry Expo 2017 หมดเขตลงทะเบียน 7 ก.ค. 2560
2017-06-06 | ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดภาพยนต์โฆษณาให้บริษัทมาโย่ ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท หมดเขต 29 มิ.ย. 2560
2017-05-10 | เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการOTOPภาคใต้ตอนล่าง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร จะมีการจัดโครงการ 3 ครั้ง ณ ม.อ.หาดใหญ่ และอ.เมือง จ.สตูล
2017-04-24 | โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMEเกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของเกษตรไทย ขอรับสินเชื่อได้จนถึง 31 มี.ค. 61
2017-04-24 | การอบรมหลักสูตร"4ธาตุในการสร้างแบรนด์" โดย ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ วันที่ 20พ.ค.60 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล
2017-02-25 | โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา Cultural and Wisdom Talent 2017 หมดเขต 30 เม.ย. 60
2017-01-26 | โครงการ วัยรุ่น 1000 ร้าน ครั้งที่ 3
2016-08-25 | การอบรมทักษะการประกอบอาชีพการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ (ไอศครีม, เบเกอร์รี่) ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
2016-06-15 | รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการ
2014-09-08 | ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ Taiwan-Thailand Incubator Training รุ่นที่ 3 ณ ประเทศไต้หวัน
2014-07-30 | ขอเชิญส่งข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เผยแพร่ผ่าน www.research2biz.com
2014-07-11 | บทสัมภาษณ์ ไอศกรีมนมแพะ “บายใจ” ทางเลือกใหม่สำหรับคอไอศกรีมและผู้รักสุขภาพ
2017-12-25 | โครงการการพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมDigital รับจำนวนจำกัด!!!!
2017-09-01 | รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร "การทำธุรกิจอาหารเมนูนานาชาติ" รุ่นที่ 1 และ 2 อบรมวันที่ 8-10 และ 15-17 กันยายน 2560
2017-07-13 | กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล (ฟรี!!!!!) หมดเขตรับสมัคร 30 ก.ย. 60
2017-06-27 | ขอเชิญร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี ในงาน Thailand Industry Expo 2017 หมดเขตลงทะเบียน 7 ก.ค. 2560
2017-06-06 | ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดภาพยนต์โฆษณาให้บริษัทมาโย่ ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท หมดเขต 29 มิ.ย. 2560
2017-05-10 | เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการOTOPภาคใต้ตอนล่าง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร จะมีการจัดโครงการ 3 ครั้ง ณ ม.อ.หาดใหญ่ และอ.เมือง จ.สตูล
2017-04-24 | โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMEเกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของเกษตรไทย ขอรับสินเชื่อได้จนถึง 31 มี.ค. 61
2017-04-24 | การอบรมหลักสูตร"4ธาตุในการสร้างแบรนด์" โดย ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ วันที่ 20พ.ค.60 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล
2017-02-25 | โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา Cultural and Wisdom Talent 2017 หมดเขต 30 เม.ย. 60
2016-06-15 | รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP ร่วมโครงการ
2014-09-08 | ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ Taiwan-Thailand Incubator Training รุ่นที่ 3 ณ ประเทศไต้หวัน
2014-07-11 | บทสัมภาษณ์ ไอศกรีมนมแพะ “บายใจ” ทางเลือกใหม่สำหรับคอไอศกรีมและผู้รักสุขภาพ

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383