2022-10-19 | ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดโลกธุรกิจกับผู้ประกอบการครั้งที่ 6
2022-07-18 | ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.....เปิดรับสมัคร ‼️ " นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และผู้ประกอบการทั่วไป ที่กำลังประกอบธุรกิจหรือมีไอเดียธุรกิจ เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2021-09-01 | ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือผู้จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ที่กำลังประกอบธุรกิจหรือมีไอเดียธุรกิจ เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2021-07-15 | รับสมัครผู้ประกอบการด้านอาหาร ร้านอาหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทางรอดและโอกาสธุรกิจในภาวะ COVID 19 (Mini NEC 2021)
2020-08-11 | SMEs Clinic: Covid-19 กับการเรียนรู้เรื่องความเสี่ยง โดย อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2020-04-20 | SMEs Clinic: นวัตกรรมกับการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ โดย อ.ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2020-01-10 | โครงการ NEC 2020
2019-07-20 | หลักสูตรเทคนิคการสร้างสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ
2019-06-15 | โครงการ " มัดย้อมสร้างอาชีพ "
2019-06-01 | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครู 14 หลักสูตรคุณภาพ
2019-07-01 | โครงการอบรม หลักสูตร "การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro" รุ่นที่ 5
2018-03-01 | THAI-BISPA Day 2018
2017-12-25 | โครงการการพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมDigital รับจำนวนจำกัด!!!!
2017-09-01 | รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร "การทำธุรกิจอาหารเมนูนานาชาติ" รุ่นที่ 1 และ 2 อบรมวันที่ 8-10 และ 15-17 กันยายน 2560
2017-07-13 | กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล (ฟรี!!!!!) หมดเขตรับสมัคร 30 ก.ย. 60
2017-06-27 | ขอเชิญร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี ในงาน Thailand Industry Expo 2017 หมดเขตลงทะเบียน 7 ก.ค. 2560
2017-06-06 | ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดภาพยนต์โฆษณาให้บริษัทมาโย่ ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท หมดเขต 29 มิ.ย. 2560
2017-04-24 | การอบรมหลักสูตร"4ธาตุในการสร้างแบรนด์" โดย ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ วันที่ 20พ.ค.60 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล
2017-02-25 | โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา Cultural and Wisdom Talent 2017 หมดเขต 30 เม.ย. 60
2017-01-26 | โครงการ วัยรุ่น 1000 ร้าน ครั้งที่ 3
2016-08-25 | การอบรมทักษะการประกอบอาชีพการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ (ไอศครีม, เบเกอร์รี่) ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
2014-09-08 | ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ Taiwan-Thailand Incubator Training รุ่นที่ 3 ณ ประเทศไต้หวัน
2022-10-19 | ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดโลกธุรกิจกับผู้ประกอบการครั้งที่ 6
2021-09-01 | ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือผู้จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ที่กำลังประกอบธุรกิจหรือมีไอเดียธุรกิจ เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2021-07-15 | รับสมัครผู้ประกอบการด้านอาหาร ร้านอาหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทางรอดและโอกาสธุรกิจในภาวะ COVID 19 (Mini NEC 2021)
2020-01-10 | โครงการ NEC 2020
2019-07-20 | หลักสูตรเทคนิคการสร้างสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ
2019-06-15 | โครงการ " มัดย้อมสร้างอาชีพ "
2019-06-01 | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครู 14 หลักสูตรคุณภาพ
2019-07-01 | โครงการอบรม หลักสูตร "การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro" รุ่นที่ 5
2018-03-01 | THAI-BISPA Day 2018
2017-12-25 | โครงการการพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมDigital รับจำนวนจำกัด!!!!
2017-09-01 | รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร "การทำธุรกิจอาหารเมนูนานาชาติ" รุ่นที่ 1 และ 2 อบรมวันที่ 8-10 และ 15-17 กันยายน 2560
2017-07-13 | กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล (ฟรี!!!!!) หมดเขตรับสมัคร 30 ก.ย. 60
2017-06-27 | ขอเชิญร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี ในงาน Thailand Industry Expo 2017 หมดเขตลงทะเบียน 7 ก.ค. 2560
2017-06-06 | ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดภาพยนต์โฆษณาให้บริษัทมาโย่ ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท หมดเขต 29 มิ.ย. 2560
2017-04-24 | การอบรมหลักสูตร"4ธาตุในการสร้างแบรนด์" โดย ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ วันที่ 20พ.ค.60 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล
2017-02-25 | โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา Cultural and Wisdom Talent 2017 หมดเขต 30 เม.ย. 60
2014-09-08 | ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ Taiwan-Thailand Incubator Training รุ่นที่ 3 ณ ประเทศไต้หวัน

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383