2019-06-01

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครู 14 หลักสูตรคุณภาพ
#คูปองครู2562
-------------------------------------------
>>แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทร .074-200392-4 / 091-0471908
ID Line : traininghu
http://iipod.hu.ac.th/teacher/
--------------------------------------
ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfZuSlnvUtS-czoi…/viewform…

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383