2017-06-06หมดเขตรับสมัคร 29 มิถุนายน 2560
ส่งใบสมัครที่ drchutima@hu.ac.th หรือ LINE ID : chutimakung


หากต้องการใบสมัครแบบไฟล์docx.ติดต่อขอรับได้ที่ 
kanyaphat_p@hu.ac.th (จนท.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.หาดใหญ่)


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เข้าไปดูได้ที่ http://www.mayo.co.th/contact.phpCopyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383