2019-07-01
#เรียนเชิญ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro" รุ่นที่ 5 แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม (telephone) โทร .074-200392-4 (pink cellphone)มือถือ 091-0471908 (LINE messenger) ID Line : traininghu

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383