2022-07-18
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.....เปิดรับสมัคร ‼️
" นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
และผู้ประกอบการทั่วไป ที่กำลังประกอบธุรกิจหรือมีไอเดียธุรกิจ
เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
????ผู้ได้คัดเลือกจะได้รับ
????คำปรึกษาด้านธุรกิจจากคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
???? พี่เลี้ยงธุรกิจดูแลเฉพาะราย และติดตามผู้ประกอบการด้วยแผนการบ่มเพาะวิสาหกิจ
????ได้รับบริการช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
???? ได้สิทธิเข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะทางธุรกิจ ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
???? ได้รับการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด
???? มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนภาครัฐในการดำเนินธุรกิจ
???? เงินทุนในการดำเนินกิจการเบื้องต้น
???? การได้รับบ่มเพาะระยะยาวเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- "นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
- ผู้ประกอบการทั่วไปที่กำลังประกอบธุรกิจหรือมีไอเดียธุรกิจ
???? เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Download ใบสมัครได้ที่ ???? https://forms.gle/ZvzwtidhmB6P3ZNaA
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
???? 074-200 300 ต่อ 200 , 081-896-6147 ,091-047-1909
???? hubic@hu.ac.th

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383