2021-09-01
????ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือผู้จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ที่กำลังประกอบธุรกิจหรือมีไอเดียธุรกิจ เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สามารถสมัครได้ที่ ???? https://forms.gle/UZUija6Jc5UxXAUP9
???? ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383