2020-04-20

SMEs Clinic: นวัตกรรมกับการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

โดย อ.ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

            ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีคงได้ยินและรับรู้ข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างหรือนำนวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจของตนเองอย่างต่อเนื่องในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา หลายท่านอาจสงสัยคิดว่ามันเกี่ยวอะไรกับ เอสเอ็มอี ย่อมๆอย่างเรา สิ่งเหล่านี้น่าจะเกี่ยวกับธุรกิจขนาดใหญ่หรือ ไฮเทคโนโลยีมากกว่า ในบทความนี้จึงขอขยายความให้ท่านทราบว่า นวัตกรรมเกี่ยวข้องกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะทำให้ธุรกิจของเราอยู่รอดและยั่งยืนได้ในระยะยาว  แล้วนวัตกรรม คืออะไร

            นวัตกรรม (Innovation) = การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือบริการรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีกว่าเดิมโดยอาศัยความคิดของบุคคลในองค์กรนั้นและตรงกับความต้องการของลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้             ทำไมต้องมี นวัตกรรม” ?  โลกกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา การแข่งขันทางธุรกิจและการค้าขายระหว่างประเทศ  แข่งขันกันที่ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาให้คนในสังคมมีทักษะทางความคิดสูง เพื่อเป็นฐานในการต่อยอดไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 

            เรามาติดตามดูว่า  ทำไมเอสเอ็มอี จึงต้องหันมาสนใจเรื่องนวัตกรรมและต้องตามกระแสให้ทัน นโยบายของรัฐวางยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมประเทศให้มีแนวทางการพัฒนาจาก Thailand 3.0 สู่ Thailand 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนโดยนำเรื่องการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ มูลค่าและรายได้ของธุรกิจ อันจะนำไปสู่การหลุดพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางที่เป็นอยู่ ดังนั้นนโยบายการส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะอุดหนุนหน่วยธุรกิจที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมหรือนำมาใช้   

            ลักษณะสังคมและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละยุค ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มด้วยกัน มีพฤติกรรมการบริโภคและแนวทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป (ยุค 1.0-4.0) ดิจิทัลมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงมาก

            สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและการทำลายล้างจากเทคโนโลยี (Disruption) ดังนั้น

            1. นวัตกรรมช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจ สามารถยกตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจ          2. นวัตกรรมทำให้มีการเติบโตสูงและประสบความสำเร็จ มากกว่าบริษัทที่ไม่มีนวัตกรรม

            3. มีความสามารถในการแข่งขันสูงและมีส่วนแบ่งทางการ ตลาดสูงกว่าบริษัทที่ไม่มีนวัตกรรม

            4. นวัตกรรมทำให้มีรายได้ และผลกำไรสูง 

 

            เมื่อท่านได้อ่านบทความนี้แล้ว เอสเอ็มอีขนาดเล็กถึงกลางอย่างเรา ๆ ก็คงไม่อาจหลบหลีกพ้นกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและแรงขับเคลื่อนจากนวัตกรรมได้ ดังนั้นอย่าได้รีรอที่จะพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมเพราะไม่ใช่เรื่องยากจนไปไม่ถึงแต่ให้หันมาทบทวนธุรกิจตน การระดมสมองจากคนในองค์กร การเริ่มนำความคิดใหม่ ๆมาปฏิบัติก็เป็นการเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่นวัตกรรมใหญ่ ๆได้ในที่สุด แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีครับ

 

บทความนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร HATYAI4U ฉบับที่ 56 ปีการศึกษา 2562

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383