2019-07-20

“โอกาสดี เพราะ Present”
มีสื่อนำเสนอดี เป็นก้าวแรกของการขาย

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดหลักสูตรเทคนิคการสร้างสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการสร้างสื่อนำเสนอให้ผู้ประกอบการ และเพิ่มโอกาสในการนำเสนอธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ อย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณเบญจ์ ไทยอาภรณ์ เจ้าของเพจ Presentation Cafe by Ben

(blue check mark) ฟรี เอกสารประกอบการอบรม เกียรติบัตรผ่านการอบรม อาหารเบรค 2 มื้อ อาหารเที่ยงบุปเฟ่ โรงแรม
(blue check mark)ฟรี!!! สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 20 ที่นั่ง (1 คน ต่อ 1 ธุรกิจ)
(blue check mark)ผู้ประกอบการภายนอกและผู้ประกอบการที่จบกระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจแล้ว (Graduated) จำนวน 10 ที่นั่ง ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท เท่านั้น โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ https://bit.ly/30Gp3f8
(blue check mark) ผู้ประกอบการนำคอมพิวเตอร์มาเอง ***
(blue check mark) สอบถามเพิ่มเติม 074-289373

ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับจำนวนจำกัดค่ะCopyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383