กิจกรรม : Train The Trainer for Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE
น.ส.กัญญาภัทร เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายอบรมสำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าท


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383