กิจกรรม : โครงการวัยรุ่นอยากรวย
ผจก.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจนำนักศึกษาเข้าทดลองผลิตสินค้า

วันนี้ (18 มิ.ย. 62) อ.ธนากร ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำ นายนพัตกร เส็นหมาน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในโครงการ วัยรุ่นอยากรวย เข้าทดลองผลิตสินค้า ขนมอบกรอบจากข้าวโพดอ่อน ตามแนวคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาเอง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณ จุฑามาศ ทองสุวรรณ นักวิชาการที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันอาหารจังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาในเชิงการค้าเข้าสู่ตลาดต่อไป ณ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ภาค 11
#โครงการวัยรุ่นอยากรวย #ศูนย์บ่มเพาะฯมญ.Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383