กิจกรรม : โครงการอบรมการทำเว็บไซต์ให้เป็นธุรกิจ
วันที่ 18 - 21 ก.ย. 57 ณ ห้องประชุมมะหาด (U-301) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (U-309) อาคาร U-Plaza

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383