กิจกรรม : ประชุม งานและการแถลงข่าว OTOP ทั่วไทยฯ

ผศ.มณีรัตน์ รัตนพันธ์ ผช.คณบดี คณะบริหารธุรกิจ และ นางสาวสุมาภรณ์ อนุราช ผช.ผจก. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมและการแถลงข่าว การจัดงาน "OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ ก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชินี" ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ก.ค.-7 ส.ค.59 ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.หาดใหญ่

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383