กิจกรรม : ร่วมสัมมนาหัวข้อ “ช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายโอกาส ฝ่าเศรษฐกิจขาลง (กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง)
วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องสิงห์ทอง ชั้น 2 โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส หาดใหญ่

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383