กิจกรรม : ศูนย์บ่มเพาะฯ นำทีม นศ.คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีโอโฆษณา กิจการพี่บอยร้อยล้าน
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะฯ นำทีม นศ.คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดีโอโฆษณา กิจการพี่บอยร้อยล้าน ผลิตภัณฑ์สละลอยแก้ว โดยผลงานจะนำมาเป็นใช้เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์สำหรับกิจการต่อไป
......................
ผปก:ได้ชิ้นงาน
นศ:ได้รายได้,ประสบการณ์,portfolio
ศูนย์บ่มเพาะ:ได้ KPI
#TripleWin #ยิ้มกว้างทั้งสามฝ่าย

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383