กิจกรรม : โครงการมัดย้อมสร้างอาชีพ โดย ชมรมSMEs Junior
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

ชมรม SMEs Junior จัดโครงการ มัดย้อมสร้างอาชีพ วันที่ 29 มิถุนายน ณ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นค่ะ


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383