กิจกรรม : โครงการวัยรุ่น 1000 ร้าน
วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 ณ U- Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มื่อวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ชมรม SMEs Junior ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงการ วัยรุ่น 1000 ร้าน ครั้งที่ 4 เรื่อง "อบรมการทำเค้กด้วยนมแพะ" ให้กับ สมาชิกในชมรม ซึ่งได้รับความสนใจสมัครเข้าร่วมโึครงการจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณ ชารียา ฉัตรวโรดม เจ้าของกิจการ Butter House Bakery มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383