กิจกรรม : นักศึกษารับฟังการบรรยายความรู้ เรื่องความคิดริเริ่มและทางเลือกในการประกอบธุรกิจ
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องG106 อาคารU-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 50 คน รับฟังการบรรยายความรู้ เรื่องความคิดริเริ่มและทางเลือกในการประกอบธุรกิจ โดย อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทั้งนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและธุรกิจที่อยากทำ ณ ห้องG106 อาคารU-Plaza วันที่ 2 ตุลาคม 2560
Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383