กิจกรรม : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์ บ้านเรา สงขลา เข้าลงนามสัญญาร่วมกับ NIA
12 กรกฎาคม 2562

อ.ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำผู้ประกอบการ คุณปริยากร ธรรมพุทธสิริ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์ บ้านเรา สงขลา ลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมการผลิตเส้นใยและผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383