กิจกรรม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับ BDSP และ SP
ณ โรงแรมเมซอง เดอ เชียร์ จังหวัดตรัง วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับให้คำปรึกษาแนะนำ (Critical thinking for business counseling) สำหรับหน่วยงานให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม(BDSP) และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม(SP) ณ โรงแรมเมซอง เดอ เชียร์ จังหวัดตรัง วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ได้มีการสัมมนาในหัวข้อ Critical Thinking และ Frameworks for business consulting (Shindan) โดย คุณHarada Miwako 


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383