กิจกรรม : ร่วมฟังโครงการบรรยายพิเศษ"เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย Thailand 4.0 กับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นไทย"
วันที่ 31 สิหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ ห้อง Blue Ocean อาคารคณะบริหารธุรกิจ(HBS) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ร่วมฟังโครงการบรรยายพิเศษ "เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย Thailand 4.0 กับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นไทย" โดย คุณทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุม Blue Ocean อาคารคณะบริหารธุรกิจ (HBS) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
@งาน Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ 9Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383