กิจกรรม : ประชุมสรุปผลโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดSMEs Provincial Champion
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกระจูด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด(SMEs Provincial Champion) จัดโดย ศภ.11 กสอ. ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 7 จังหวัด ผู้ประกอบการได้รับฟังผลการดำเนินงานของโครงการ ณ ห้องประชุมกระจูด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383