กิจกรรม : รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลในโครงการUBI ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง1401 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ(LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำผู้ประกอบการทั้งหมด 6 ราย ได้แก่ บริษัท อัลบารอกัตไทยเฮิร์ป จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มกระชายผงสำเร็จรูป, หจก.มายโฮมฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส ผู้ผลิตแกงกะหรี่สำเร็จรูป, หจก. รักษ์บ้านเรา สงขลา ผู้ผลิตผ้าทอเส้นใยสัปปะรด, หจก.ดีอาลี ผู้ผลิตปลาส้มไฮโซ, โครงการจัดตั้ง บริษัท ลังสุกะ จำกัด ผู้ผลิตซุปปลาทะเลกึ่งสำเร็จรูป และโครงการจัดตั้ง หจก.บิลบัส ผู้ผลิตขนมอาเก๊าะ เข้าร่วมการกลั่นกรอง รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลในโครงการUBI ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง1401 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ(LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383