กิจกรรม : THAIFEX – World of Food Asia 2017 และเยี่ยมโรงงานABDULLAH BAKERY
วันที่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ปรึกษาโครงการ “ยกระดับดาวเด่น เอส เอ็ม อี ไทย” (DIP Stars) โดยมีวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการด้วย 2 ราย คือ หจก. เจบีโกล เบเกอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซี แอนด์ ที ฟู้ดส์ จำกัด (มาโย่หมูทอง) ผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย ได้ออกงานแสดงสินค้าอาหารปี 2560 (THAIFEX – World of Food Asia 2017) ที่อิมแพค เมืองทองธานี ในปีนี้ด้วย


เยี่ยมโรงงานABDULLAH BAKERYFacebook : Roti Abdullah

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383