กิจกรรม : หจก.ดีอาลี ลงนามในสัญญาร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA
20 กันยายน 2562

อ.ธนากร ผจก.ศูนย์บ่มเพาะฯ นำผู้ประกอบการ คุณมาเรียม ดายี หจก.ดีอาลี ผู้ผลิตและจำหน่ายปลาส้มไฮโซ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มาลงนามในสัญญา รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA วันที่ 20 กันยายน 2562

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383