กิจกรรม : งานตลาดต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม RESEARCH CONNECT
3 กันยายน 2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 อ.ธนากร ผจก.ศูนย์บ่มเพาะ ม.หาดใหญ่ ได้รับเชิญเข้าร่วมออกบูธและนำเสนองานวิจัย การพัฒนาผ้าทอเกาะยอจากเส้นใยสับปะรดและการย้อมสีธรรมชาติ ในงานตลาดต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม RESEARCH CONNECT ณ โรงแรม เบิร์กลี่ ประตูน้ำ กทม.


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383