กิจกรรม : THAIFEX 2019
28 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. ณ อิมแพคฯ เมืองทองธานี
อาจารย์ธนากร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ ม.หาดใหญ่ พร้อมทั้งผู้ประกอบการในศูนย์บ่มเพาะฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX 2019 28 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย. ณ อิมแพคฯ เมืองทองธานี

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383