กิจกรรม : MAYO หมูอร่อย ประกวดภาพยนต์โฆษณา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

บริษัท ซี แอนด์ ที ฟู้ดส์ จำกัด (มาโย่หมูทอง) ผู้ประกอบการในโครงการ DIP STARS และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย ได้จัดการประกวดภาพยนต์โฆษณาผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ทั้งนี้มีนักศึกษาจำนวนมากให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าประกวด ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383