กิจกรรม : ออกบูธโชว์สินค้าผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะฯ
18 ก.ย. 2562

18 ก.ย. 2562 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับเกียรติ ออกบูธโชว์สินค้าผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะฯ อีกทั้งยังนำผลิตภัณฑ์ซีเรียลบาร์ ขนมสองเล และไอศกรีมseezeenicecream มาเป็นของที่ระลึกและรับประทานช่วงเบรคในการประชุมสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่อีกด้วย


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383