2017-02-25

ส่งใบสมัครและผลงานของคุณมาได้ที่
โครงการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
245/18 ซอยรามคำแหง 112 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 
หรือ C_Wtalent2017@Hotmail.Com 
ภายในวันที่ 30 เมษายน นี้
.
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>>> https://drive.google.com/…/0BzQ0uGa3NicIMmxFOEFQMVNiWFE/view
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/CulturalAndWisdomTalent/

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383