2017-04-24


มาร่วมค้นหาความลับของการสร้างแบรนด์ เพื่อค้นพบแกนแก่นของผู้บริโภค...
คณะนิเทศศาสตร์ร่วมกับสำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "4ธาตุในการสร้างแบรนด์" โดยวิทยากรคนสำคัญ ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ ในวันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 074-200300 ต่อ 208 หรือ 209

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383