2021-07-15
????ทางรอดและโอกาสธุรกิจในภาวะCOVID-19 (Mini NEC)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 64 (รับจำนวนจำกัด)
????อบรมผ่านระบบออนไลน์
????วันอบรม 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2564 (ทุกวันเสาร์)
????????‍♀️คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ประกอบการด้านอาหารรายย่อย เช่น Street Food ร้านอาหาร / ผู้จำหน่ายอาหารบนรถเคลื่อนที่ (Food Truck) / ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหาร / ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจด้านอาหารที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ **ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
???? หลักสูตรการอบรม
- การสร้างช่องทางการตลาดใหม่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
- ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ ขยายธุรกิจเดิม
- ทำจริง แข่งจริง สนับสนุนจริง ใช้ได้จริง
- ทุนในการพัฒนาช่องทางการตลาด 5 ทุน
- การทำแบบจำลองธุรกิจ (BMC: Business Model Canvas)
✅สมัครได้ที่: https://forms.gle/PHQ945wzNW6zwp3y6
สอบถามเพิ่มเติม ☎️
Tel : 074-200300 ต่อ 200
Mobile: 091-0471909
E-mail: hubic@hu.ac.th
LINE ID : hubic.hu

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383