ชื่อสินค้า | หจก. I-Web Hatyai

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป สำหรับบริหารจัดการธุรกิจบริการครบวงจร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  I-Web Hatyai  
โครงการ UBI

สนใจติดต่อใช้บริการ :  
คุณจักรพงศ์  สาลิฟา  และคุณจิรวัฒน์  ทองใหญ่   
ชั้น G อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เลขที่  125/502  ถนนพลพิชัย  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทรศัพท์ 082-4367159  eMail : iwebhatyai@gmail.com

Website : i-webhatyai     Fanpage : i-webhatyai

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383