ชื่อสินค้า | ขนมจากธัญพืช by เอส.พี.ซี.สแน็คฟู้ดส์

ผู้ประกอบการ : นายชีวานนท์ ชีทรัพย์เจริญ

ผลิตภัณฑ์ : ข้าวกล้องสังข์หยดผสมธัญพืชอบกรอบและ

ข้าวเกรียบกุ้งผสมข้าวกล้องอบกรอบตราสองเล

แรงบันดาลใจ :นำเอาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเป็นสินค้าท้องถิ่นคู่ประเทศ มาแปรรูปเป็นสินค้าพร้อมรับประทานและเป็นการช่วยเหลือสังคมให้เกษตรกรมีรายได้


ข้อมูลติดต่อ
โทร: 
093-4924564
Facebook: 
https://www.facebook.com/deetorjaisnack/

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383