ชื่อสินค้า | ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือใยสับปะรดANANAS

ผู้ประกอบการ : นางปริยากร  ธรรมพุทธสิริ

ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมือด้วยเส้นใยสัปปะรดและเส้นใยฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

แรงบันดาลใจ : “รักบ้านเกิด ฟื้นฟูผ้าถิ่นเพื่อให้ชาวบ้านรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าด้วยมือได้ ทำตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้วัสดุเส้นใยธรรมชาติ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ และพัฒนาเส้นใยสัปปะรด จากใบที่เหลือใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมยกระดับสินค้าสู่ Premium” 


ข้อมูลติดต่อ
โทร: 
+066818966147

Facebook: https://www.facebook.com/ANANASTHAILAND/

Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383